New School vs Old School

image2058
Jag  Ä L S K A R temat på den här omslagsbilden!
Nu gör Jessica Simpson en ny version av Virna Lisis omslagsbild från 1965.
Givetvis hamnar fröken Simpson även på Esquires omslag, men för Maj 2008.

Vem tycker du gör det bäst?