Black or White


Pysslar med målning.
Ombyte förnöjer och ibland blir de tväraste kasten bäst.
Vitt som blir Svart eller Svart som blir Vitt?