Not so much fashion, but still shopping.

image1290

Jag har inte haft nån vidare inspiration för shopping de senaste veckorna. Vet inte varför riktigt men
den infinner sig nog snart igen.
Idag blev det endast ett par nya silverringar till öronen och nya firrar. Amigo & ? är på plats i kulan,
så nu återstår bara namnet på den andra filuren.