Kläd Kod

image1599

Är du "tvingad" till att se ut på ett visst sätt på jobbet?
Har du slipstvång och casual fridays?

How about turtleneck tuesdays?
Yep, det får bli mitt förslag på mötet idag.