Come on!!!


Vissa måndagar är underbara. Vissa inte.
Översvämning i källaren. Såklart har jag tvättid.
Och jag  m å s t e  tvätta.
– Mamma, kan jag få komma och tvätta hos dig?
Jahapp. Lunch i Båstad. Alltid något.