Nytt på SPANbloggen.se

Lite nyheter på SPANbloggen.se denna måndag.
Har städat lite i arkivet för att underlätta det för er läsare.
Jag har delat upp kategorin "SKÖNHET" i flera kategorier.
Nu finns:
H U D , H Å R , N A G L A R
för att du på enklaste vis ska hitta det du vill läsa om i arkivet.
Kategorin "SKÖNHET" finns såklart också kvar.
Mycket nöje!