Who´s that girl on the bag?


Den härliga tygpåsen knatar jag och andra chica flickor i city runt med just nu.
Men vem är den fina flickan på påsen?

1. Drew Barrymore
X. Jag – Minna
2. Sarah Redkenwood

**********    UPDATE:   *********
Väskan FÅR MAN vid köp av 2 Redken produkter ur Solserien på Larsson & Lange
Tyvärr är det inte jag på påsen, jag vet inte ens vem det är men eftersom det handlar
om Redken produkter så hittade jag på Alt.2.

**********************