Me and the City


I entrén på  C o o p e r , jag & de 4 meter höga dörrarna.