It´s raining & I am singing


Why so sad?
Se livet från den ljusa, alltså SE Livet från den ljusa sidan.
Här är några andra filmtips som man kan se om och om igen när vädret ger lite extra filmsug:

Livet från den ljusa sidan
Livet är underbart
Den bästa sommaren
Dagboken
Dirty Dancing
Sex and The City – The Movie

Ge mig ditt bästa filmtips – vilken film och i vilket läge kan du se den om och om och om igen?