some time

Livet 2020. Livet 2.0
Allt jag önskade har jag fått, det blev en helt annan väg dit än jag kunde drömma om.
Jag och Moses. Inget är viktigare.

*